| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

View
 

FrontPage

Page history last edited by PBworks 10 years, 10 months ago

 

    Euroatlani Integrációs Gyűjtemény a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központjában  

 

 

Az Euroatlanti Integrációs gyűjtemény, röviden az „EU” 1997-ben lett kialakítva, a FSZEK hálózatában először, de országosan közkönyvtári szinten is az elsők között. Először egy kiemelés volt csupán a Tájékoztató szobában, két polcfolyóméter könyvvel és pár vonatkozó folyóirattal. Majd a Központi Könyvtár átalakítása után a Társadalomtudományi szakolvasóterembe került "EU sarok" néven. Az állomány nagysága, illetve az ország EU csatlakozásának a közeledte megkívánta azt, hogy önálló egységként, viszonylag elkülönülve helyezkedjen el. A máig meglévő helye a könyvtár 4. szintjén, a Központi Könyvtárat alkotó három épület metszéspontjában található. Mivel metszéspontban van, közvetlenül a lépcsőházból nyílik és három olvasóteremmel határos, így nagy átmenő forgalom jellemzi. Tehát elszeparált ugyan, de mégis forgalmas terület.

 

 

 

A Központi Könyvtár ezredfordulón történő átalakítása idején kialakult egy eszmecsere, hogy az európai uniós tájékoztatás a közhasznú- vagy a szaktájékoztatás része legyen-e (mindkét elképzelés mellett voltak jó érvek), végül is a hagyomány és személyzeti okok miatt a második megoldás mellett született döntés.

 

 

 

A gyűjteménynek azért lett Euroatlanti Integrációs Gyűjtemény a neve, mert kezdetben nem pusztán az Európai Unióval kapcsolatos dokumentumokat gyűjtötte, hanem a NATO-val és az OECD-vel kapcsolatos anyagokat is, vagyis azon három szervezetéét, mely szervezetekhez történő tartozás fejezi ki Magyarország végleges betagozódását a nyugati világba. Mostanra a könyvek 99%-a egyértelműen Európai Unió vonatkozású.

 

 

 

Mivel a nyomtatott dokumentumok száma felduzzadt, illetve az állomány jól elkülönült, a dokumentumok önálló teremkódot kaptak a Corvina integrált könyvtári rendszerben „eu” néven.

 

 

 

A könyvek mellett több mint húszféle magyar és idegen nyelvű időszaki kiadvány áll rendelkezésre. A helységben három multimédiás számítógép teszi lehetővé az olvasó számára az internetes elérést. Biztosított a hozzáférés az uniós joganyaghoz (Eur-Lex, Officional Journal „L”, „C” és „S” széria), az EU intézményeinek a honlapjaihoz, a Hivatalos Kiadó honlapjához, pályázati lehetőségekhez, olyan híradatbázisokhoz, mint az EurActive, valamint a könyvtár előfizet az Európa Szerverre. Mindezek a honlapok – az előfizetést leszámítva – elérhetők a könyvtár portáljáról is.

 

 

 

Már a 90-es években létrejött a kapcsolat az Euro Info Service-szel, amely megkönnyítette az eligazodást a dokumentumok között, illetve amely máig szolgáltatja az Európa Szervert.

 

 

 

A könyvtár 2003-ban bekapcsolódott az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának a Könyvtári Tájékoztatási Programjába. A program célja az volt, hogy a magyarországi közkönyvtári hálózat bekapcsolódjon az európai uniós csatlakozással kapcsolatos tájékoztatási munkába, s a könyvtárosok felkészüljenek a csatlakozással kapcsolatos kérdések megválaszolására, a válaszok felkutatására, az uniós információs források használatára.

 

 

 

Ennek keretében számtalan ingyenesen elvihető tájékoztató füzetecskével látták el a könyvtárat, előfizettek az Európa Szerverre és a Bruxinfora, valamint a gyűjtemény irányítóját meghívták egy öt napos belgiumi és luxemburgi tanulmányútra.

 

 

 

A helységben a használók rendelkezésére áll az a telefon, amelyet 2005-ben a Miniszterelnöki Hivatal szereltetett fel, és amelyen keresztül ingyenesen lehet érdeklődni bármilyen Európai Unióval kapcsolatos témáról.

 

 

 

A használók kezdetben egyszerű érdeklődök voltak, mára már főképpen diákok, hiszen az oktatás minden szintjén folyik valamilyen európai uniós ismeretek tanítása. Természetesen nem csak magyar diákokról van szó, használják az anyagot külföldiek, és nem csak uniós állampolgárok, hanem más kontinensek szülöttei is. De értelemszerűen megjelentek a tanárok és a vállalkozók is.

 

 

 

A gyűjtemény történetének első öt évében az újszerűségével hatott. Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása környékén állt leginkább az olvasói és a szakmai figyelem középpontjában, mára ez az érdeklődés lecsillapodott, és a gyűjtemény szervesen betagozódott a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár struktúrájába.

 

 

 

Az EU gyűjteményt, mint említettem a Szaktájékoztató csoport működteti, felelőse a csoportvezető, aki segít a nehezebb kérdések megoldásában, illetve megválaszolja a hagyományos módokon vagy elektronikus úton érkező megkereséseket.

 

 

 

A gyűjtemény korábban intézményesen nem volt tagja az ország eu-információs hálózatának, tehát nem volt EU Info Központ, nem volt Európai Dokumentációs Központ, és nem volt az Europe Direct Európai Információs Pont hálózat információs egységei között sem. Ez a helyzet mára megváltozott. 2008 júniusában a FSZEK és a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma által kötött megállapodás keretében létrejött A Budapesti Uniós Információs Hálózat. Ez a hálózat a már korábban kialakított, a vidéket lefedő Közkönyvtári Hálózat fővárosi megfelelője. 

 

 

 

bubbleshare errorPlugin error: That plugin is not available.    

 

 

Budapesti Uniós Információs Hálózat

 

Budai régió

 

Dél-Pesti régió

 

Észak-Pesti régió

 

Kelet-Pesti régió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.